Hac Umre

Hicr-i İsmail

Kabe'nin kuzeybatı duvarının önünde iki ucu Rüknüşşamı ile Rüknülıraki'den 2 m. kadar mesafede olan ve "hatim" adı verilen yarım daire şeklinde ,31 m. yüksekliğinde duvarla çevrili olan ve Kabe'den ayrılmış olmakla birlikte onun bir parçası olan kısma "Hicr" veya "Hicru İsmail" adı verilir.

Burası başlangıçta Kabe'ye dahil idi ve 605 yılındaki yeniden inşası esnasında Mekkeliler ellerindeki malzemenin, Hz. İbrahim'in temelleri üzerine yapılacak inşaatı tamamlamaya yetmeyeceğini anlayınca binanın daha küçük tutulmasına karar verdiler; Hicr adı verilen yeri göğüs hizasında bir duvarla (Hatim) çevirerek Kabe'nin dışında bıraktılar ve Kabe'den olduğu anlaşılsın diye burayı taşla döşediler. Nitekim Hz. Aişe, Kabe'ye girip namaz kılmak istediğini söylediğinde Hz. Peygamber'in onu elinden tutarak  Hicr'e soktuğu. "Kabe'ye girmek istersen burada namaz kıl, çünkü o Kabe'den bir parçadır" buyurduğu bilinmektedir (Tirmizi. "Hac", 48; Nesai. "Hac", 128).

Emevller'den iktidara gelen Yezid b. Muaviye'ye biat etmeyerek Hicaz'a 9 yıl 22 gün hakim olan Abdullah b. Zübeyr burayı Hz. İbrahim'in temellerini esas alarak Kabe'ye dahil etti (684). 692 yılında Mekke'ye girerek Abdullah b. Zübeyr'i ortadan kaldıran Haccac b. Yusuf. Halife Abdülmelik b. Mervan'ın onayını alarak Hicr'i tekrar eski haline getirdi. (Hicaz Albümü, Diyanet İşleri Başkanlığı)


 
< Önceki   Sonraki >
Ömer Termal Kaplıcaları Rezervasyonu için 0222 22093 85 telefonu arayabilirsiniz.
- Ümre hakkında öğrenmek istediklerinizi Hac ve Umre Rehberi sayfalarımızda bulabilirsiniz.
- Hac ve Umre yolculuğunuz öncesinde Say nasıl yapılır? Safa ve Merve tepesi nerededir?  gibi sorularınıza cevap bulabilirsiniz.
- Umre ve Hacda  Ziyaret edilen Yerler hakkında bilgi alabilir ve hacdaki ziyaret yerleri fotoğrafları nı  görebilirsiniz.