Hac Umre

 Cin Mescidi - Mescid-i Cin

Cin mescidi veya Mescid-i Cin, Mekke'nin mezarlığı Cennetü'l-Mu­alla'nın yakınında ve Harem-i Şerif'in yaklaşık 2 km. kuzeyinde şehre hakim bir tepenin üzerinde yer alır.

Erken dönemlerden itibaren Mekke'nin asayişini sağlamakla görevli gece bekçilerinin bu tepede top­lanarak nöbet değiştirmelerinin adet olması sebe­biyle Cin Mescidi Mescidü'l-Hurras adıyla da bilinir.

cin mescidiCin Mescidi : Hz. Peygamber değişik zaman ve mekanlarda cinlere vahiy tebliğ etmek için Kur'an okurdu. Bir gün Abdul­lah b. Mes'ud'la birlikte Hacun yakınlarında bir yere gittiklerinde toprağa bir çizgi çekerek ondan bunu aşmamasını istemiş ve çizginin ilerisinde cinlere Kur'an okumuştur. Daha sonra burada inşa edilen mescide Mescid-i Cin / Cin Mescidi adı verilmiştir. Buraya ilk mes­cidi 1700'de Mekke'ye gelen İbrahim Ağa adlı mimar yapmıştır. Son olarak 1362'de (1943) yapılan bina 2000 yılında yıkılarak tamamen modern bir tarzda ye­nilenmiştir. Mescid-i Cin yakınındaki Cennetü'I-Mu­alla ile birlikte Mekke'de İslamiyet'in ilk döneminden önemli hatıralar taşıyan mekanlardandır.

(Hicaz Albümü, Diyanet İşleri Başkanlığı)

 
< Önceki   Sonraki >
Ömer Termal Kaplıcaları Rezervasyonu için 0222 22093 85 telefonu arayabilirsiniz.
- Ümre hakkında öğrenmek istediklerinizi Hac ve Umre Rehberi sayfalarımızda bulabilirsiniz.
- Hac ve Umre yolculuğunuz öncesinde Say nasıl yapılır? Safa ve Merve tepesi nerededir?  gibi sorularınıza cevap bulabilirsiniz.
- Umre ve Hacda  Ziyaret edilen Yerler hakkında bilgi alabilir ve hacdaki ziyaret yerleri fotoğrafları nı  görebilirsiniz.